“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” АД

Лиценз № 200812558
Управител: инж. Иван Павлов
Адрес: гр. София 1606, ул. "Предел" № 5
Тел.: (02) 952 25 31, (02) 954 59 22
Електронна поща: evrokvalcenter@gmail.com, eurocenter@personnel-hold.com
Интернет страница: www.personnel-hold.com

Бизнес профил

Професия "Компютърен аниматор", код 213050, специалност "Компютърна анимация", код 2130501.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Финансов отчетник", код 343020, специалност "Финансова отчетност", код 3430201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Земеделско стопанство", код 3451203, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101, специалност "Икономическо информационно осигуряване", код 4820102.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501, специалност "Компютърни мрежи", код 5230502.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901, специалност "Системно програмиране", код 5230902.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Еколог", код 851010, специалност "Екология и опазване на околната среда", код 8510101