Новини

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,

Предлагаме на Вашето внимание Годишен календар на дейностите на ЦПО през 2018 г.

Календарът ще Ви послужи за ефективното организиране на дейността на ЦПО през календарната година в съответствие с изискванията на нормативната уредба – ЗПОО и подзаконовите нормативни актове, които имат отношение към дейността на лицензираните центрове.

Годишен календар на дейността на ЦПО

● Публикувано на 09.01.2018● Последна редакция 09.01.2018● Източник НАПОО

 

https://www.navet.government.bg/bg/uvazhaemi-rakovoditeli-na-tsentrove-za-profesionalno-obuchenie/