Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

ЗАЯВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА на НАПОО

Във връзка със зачестили запитвания относно заявяването на задължителна документация през информационната система на НАПОО (ИС на НАПОО) напомняме, че подаването на заявките е както следва:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТИРАЖ 2017 Г.

Това са документите, които ще се използват от Центровете до 30.04.2018 г. (документи с фабрични номера – свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение).

Нейното заявяване може да бъде направено до 17:00 ч. на 28 февруари 2018 г. при спазване утвърдения ред.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТИРАЖ 2018 Г.

Това са документите, които ще се използват от Центровете след 30.04.2018 г. за удостоверяване на обучение от 01.05.2018 г. до 30.04.2019 г.

Заявяването на документи започва сега и може да продължи до 28.02.2019 г. вкл. при спазване утвърдения ред – всички направени заявки през месеца ще бъдат обобщавани от упълномощен служител на НАПОО в последния работен ден от месеца и ще могат да се закупят от дистрибутора най-рано в първия работен ден от месеца, следващ обобщаване на заявката към печатницата.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подаването на заявки за задължителна документация се осъществява в ИС на НАПОО в профила на всеки център. В панел „Документация“ в профила на ЦПО са налични две икони: „Заявки за документация по Наредба № 8“ и „Документи по Наредба № 8“.

Основни стъпки:

1. Изберете „Заявки за документация по Наредба № 8“

2. Попълнете електронната бланка на заявката като отбележите необходимите ви количества от вида номенклатура, която заявявате и поставите стойност 0 в полетата на номенклатурите, които не заявявате.

3. Подаването на заявката към НАПОО се осъществява чрез синия бутон „Подай“.

4. Проследяването на съдържанието и статуса на подадените заявки се осъществява в раздел „Преглед заявки“ на меню „Документи по Наредба № 8“.

5. Обобщаването на подадените заявки от НАПОО и подаването на информация към печатницата се прави в края на всеки месец (последния работен ден) от упълномощен служител на НАПОО. Вашата заявка, независимо кога е подадена, ще остане със статус „необобщена“ до последния работен ден на календарния месец.

6. При закупуване на заявените количества документи от дистрибутора на документи (книжарница и др.) за Вашия регион е необходимо да разпечатате утвърдената заявка и да я носите със себе си.

За повече информация вижте Видео: Подаване на заявка (запис от уебинара от 17.12.2015 г.), което се намира в „Заявки за документация по Наредба № 8“ или на адрес: https://vimeo.com/149261280

Важно!

1. Не е допустимо в един и същи месец да подадете заявки за тираж 2017 г. и за тираж 2018 г. едновременно;

2. В случай, че имате спешна нужда от определен вид документи (преди срока на обобщаване на заявката от упълномощен служител на НАПОО), проверете наличните документи на борсата в ИС на НАПОО в „Документи по Наредба 8“ – „Борса“.

● Публикувано на 07.02.2018● Последна редакция 08.02.2018● Източник НАПОО

https://www.navet.government.bg/bg/na-vnimanieto-na-direktorite-na-litsenziranite-tspo/