Новини

Уебинар: Регистър на издадени документи за СПК

На вниманието на всички ЦПО, които провеждат обучения за придобиване на степен на професионална квалификация!

Съгласно чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение, документите, издавани от частните центрове за професионално обучение, се включват в „Регистъра на издадените документи за професионална квалификация“ след проверка в информационната система на НАПОО, ако обучението или валидирането е извършено при спазване на изискванията на ЗПОО и на съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия. В изпълнение на тези изисквания, НАПОО извършва актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация.
За запознаване с процедурите за удостоверяване спазването на изискванията от страна на ЦПО, ще бъде проведен он-лайн уебинар на 18.01.2018 год. от 11:00. Уебинарът може да бъде проследен на адрес
 http://video.adminsoft.bg/live (участие с име и адрес на електронна поща).
Необходимо е компютърът, от който ще се работи, да има колонки или слушалки.
В случай че Вашето ЦПО провежда обучения за придобиване на СПК и издава документ обр. 3-54, моля, осигурете Ваш представител, който да участва в уебинара.

 

● Публикувано на 15.01.2018● Последна редакция 15.01.2018● Източник НАПОО

 


https://www.navet.government.bg/bg/uebinar-registar-na-izdadeni-dokumenti-za-spk/