Новини

Среща в НАПОО с представители на Френската асоциация за професионално образование и обучение в сектора на автомобилното обслужване (ANFA)

На 05 декември 2017 г. в НАПОО се състоя среща с 21 представители на Френската асоциация за професионално образование и обучение в сектора на автомобилното обслужване ANFA, с посредничеството на Френско- българската търговска и индустриална камара. Голяма част от гостите са мениджъри на центрове за професионално обучение, покриващи територията на цяла Франция.
ANFA е организация с нестопанска цел, управлявана от социалните партньори в сектора на автомобилните услуги. Дейностите в този бранш се регулират чрез колективно секторно базирано споразумение, като в него оперират 125 500 компании, в които са заети около 395 230 служители. Асоциацията насърчава включването на доставчиците на ПОО в проекти за мобилност и подкрепя обмена на млади обучаеми в съответствие с целите на публичните институции и социалните партньори в сектора на автомобилната търговия и ремонт. Отделът за европейска мобилност и квалификация подкрепя развитието на европейски партньорства и мрежи от доставчици на ПОО. ANFA се ангажира също така и с прилагането на водещи европейски инструменти като Европейската квалификационна рамка, ECVET и Europass. Експертизата на екипа варира от областите на Ученето през целия живот, квалификационните рамки, признаването на резултатите от учене до интеграцията на младите хора в променящия се пазар на труда.
В рамките на срещата бяха представени системите на професионално образование и обучение в двете държави, като акцент в презентацията на гостите от Франция бяха предлаганите от членовете на ANFA стажове и курсове за придобиване на квалификация в различни направления от сферата на автомобилните услуги – автомеханици, работници по ремонт и поддръжка на купето, заети лица в продажбите и др.
На срещата присъстваха и членове на Експертната комисия към НАПОО по „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и транспортни услуги“, които разясниха на френските си колеги някои специфики на квалификациите в българския транспортен сектор. Приоритет в дискусиите бе темата за обучението в реална работна среда, мотивацията на компаниите за наемане на обучаваните , проследяването на последващата реализация на стажуващите и др. актуални за системите на ПОО въпроси.
С осъществената визита на делегацията от Франция, НАПОО разшири своето международно сътрудничество и партньорство, които са важен приоритет в дейността на Агенцията.

Публикувано на 07.12.2017● Последна редакция 11.12.2017● Източник НАПОО

 

https://www.navet.government.bg/bg/sreshta-v-napoo-s-predstaviteli-na-frenskata-asotsiatsiya-za-profesionalno-obrazovanie-i-obuchenie-v-sektora-na-avtomobilnoto-obsluzhvane-anfa/