Новини

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО!!

Уважаеми дами и господа,
Напомняме, че срока за представяне на Информация за извършената дейност през 2017 година и Годишен доклад за самооценка на качеството за 2017 г. чрез информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение във връзка със задължението, произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение
 ИЗТИЧА на 31.01.2018 г.
ЦПО и ЦИПО, лицензирани през 2017 г.
 също са задължени да представят информация в съответствие с разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение в срок до 31.01.2018 г.
Непредставянето на Годишната информация за дейността през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО е основание за отнемане на лицензията, регламентирано в чл. 49г от ЗПОО.

 

● Публикувано на 29.01.2018● Последна редакция 29.01.2018● Източник НАПОО

https://www.navet.government.bg/bg/mnogo-vazhno-31-01-2018-g-kraen-srok-za-podavane-na-informatsiya-za-izvarshenata-dejnost-prez-2017-g-i-na-godishen-doklad-za-samootsenka-na-kachestvoto-ot-tspo-i-tsipo-2/