„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

Лиценз № 200512242
Управител: Любомир Кольовски
Адрес: гр. Ботевград, м. „Чеканица”1 ; гр. София, бул. „Кл.Охридски”1а ; гр. Варна, ул. „Шипка”18
Тел.: (0723) 66051, 66048 ; (02) 870 05 02; (052) 608 078
Факс: (0723) 66051, 66048; (02) 870 05 02; (052) 608 078
Електронна поща: contessa_botevgrad@abv.bg
Интернет страница: www.contessa.bg

Бизнес профил

Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Работник в хранително -вкусовата промишленост", код 541050, специалност "Хранително - вкусова промишленост", код 5410501.
Професия "Работник в текстилно производство", код 542080, специалност "Текстилно производство", код 5420801.
Професия "Работник в производство на облекло", код 542090, специалност "Производство на облекло", код 5420901.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406, специалност "Птицевъдство", код 6210404.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Техник- лесовъд", код 623010, специалност "Горско стопанство и дърводобив", код 6230102, специалност "Горско и ловно стопанство", код 6230101.
Професия "Механизатор на горска техника", код 623030, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Еколог", код 851010, специалност "Екология и опазване на околната среда", код 8510101.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Лична охрана", код 8610102.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105